Obchodní podmínky

Objednání

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník stvrzuje závaznost své objednávky a současně souhlas s obchodními podmínkami.

Ceny

Uvedené ceny jsou ceny koncové včetně DPH. Nejsme plátci DPH.

Platební podmínky

Zboží lze platit pouze dopředu převodem na účet 207990582/0600, nelze platit dobírkou!

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonickém potvrzení objednávky je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Možné způsoby zaplacení nákupů

1. Platba bankovním převodem

První možností úhrady Vašich nákupů je možnost zaplatit na účet v bance a to je nutné před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, specifický symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email.

! Při platbě bankovním převodem je nutné nejprve zaslat finanční částku na účet a až poté bude zboží expedováno ! 
! Pokud nebude finanční částka připsána na účet do 5 dnů tak bude objednávka zrušena tzn., že je nutné částku zaslat nejpozději 3 dny po objednávce, jelikož bankovni transakce probíha v intervalu 1 - 4 dnů (zaleží na druhu bankovního ústavu) ! 

č.účtu: 207990582/0600    GE Money Bank

Způsoby dodávky:

  • PPL 130,- Kč
  • Zásilkovna 80Kč
  • Zásilkovna na adresu 100Kč

VRÁCENÍ - VÝMĚNA - Odstoupení spotřebitele od smlouvy.

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy zboží vrátí nenošené, nepoškozené a kompletní zasláním na naši adresu

Mgr. Hana Sobotková, Žižkova 605, Přelouč 53501, info@torsolo.cz, 724338052

Do balíčku je nutné přiložit průvodní dopis, kde bude popsáno, co se má se zbožím dělat VRÁTIT/VYMĚNIT, na jaký účet se mají peníze zaslat.

V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky, dále uvede toto "požaduji vrácení uhrazené částky za zboží z internetového obchodu na číslo účtu XXX" a toto podepsané odstoupení adresovat prodávajícímu. 

NEBO vytisknout FA, která Vám přišla v e-mailu a na ni napsat, "požaduji vrácení uhrazené částky za zboží z internetového obchodu na číslo účtu XXX nebo výměnu zboží za...." podepsat a vložit do balíčku. 

Balíček, který odesíláte na naši adresu musí VŽDY obsahovat dopis nebo popsanou FA, abychom věděli, co dělat a měli doklad, na základě kterého můžeme platbu vrátit. Bez tohoto dokladu nelze platbu zaslat.

Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu na adresu. Rozhodnete-li se pro odstoupení ve 14 denní lhůtě a dodržíte výše uvedené podmínky bude vám vrácena kupní cena. Poštovné vždy hradí kupující.

!!! POZOR zboží šité na zakázku, podle vašich přání, úprav nebo rozměrů se nedá vrátit, je pro nás dále neprodejné, proto prosím o rozmyšlení objednávky !!! 

Pokud se Vám při používání vytrhne nebo rozbije nebo zdeformuje zip, jedná se o mechanické poškození při špatném používání a manipulaci se zipem, toto není věc k reklamaci, reklamace na "rozbitý" zip u produktu Vám nebudu uznána. Ale není problém zip u našeho produktu vyměnit za manipulační poplatek 180Kč

Pokud byl produkt zaslán již s Vadným zipem, což znamená, že produkt nebyl kupujícím používán, bude zip vyměněn zdarma na naše náklady, o tomto faktu musíme být informováni po obdržení zásilky, produkt nesmí být používán.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akce" nebo jiné označení obdobného významu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ:

Zboží, které šijeme přímo na Vaše zaslané rozměry je považováno za šití na zakázku, toto zboží nelze vrátit ani vyměnit za jiné, jelikož je šité přímo na Vaše rozměry. Úpravy - pokud požadujete jakoukoli úpravu na našich produktech (větší délku, zkrácení, jiný výstřih, kombinaci jiných barev...) Cokoli jinak, než je běžně zadané, je považováno také za šití na zakázku, jedná se o úpravu, kterou jsme udělali na Vaše přání - toto zboží také nelze vrátit ani vyměnit. Proto prosím rozmyslete, zdali úpravu nebo šití na Vaše rozměry opravdu chcete!

Politika bezpečnosti:

  1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
  2. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
  3. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.